• Zwroty i reklamacje

Nie zakładamy, że ktokolwiek z naszych Klientów będzie niezadowolony z dokonanego zakupu. Jeśli jednak zaistnieją okoliczności, w których konieczne stanie się złożenie reklamacji - prosimy skierować ją pisemnie lub mailowo na adres siedziby Sklepu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wady i dacie jej stwierdzenia, oczekiwanie Klienta dotyczące sposobu załatwienia sprawy oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w naszym Sklepie. Proponowana treść reklamacji ma formę zalecenia, ale reklamacje o innej treści również będą przez nas rozpatrywane. W razie wątpliwości będziemy prosić Klienta o informacje uzupełniające.

Staramy się ustosunkować do ewentualnych reklamacji w terminie nie przekraczającym 14 dni.

Informujemy też, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4, 7.5 i 7.8 Regulaminu sklepu.